About/ Contact

Biografi

 

Efter endt uddannelse som Filmfotograf på Den Danske Filmskole i 2003, med den prisvindende novellefilm 'Aftenland', har Lars Bonde skudt en lang liste af fiktionsfilm, TV serier, dokumentarfilm og reklamefilm. Herunder den Robert vindende 'Lille Lise' og vinder af Close Up '2 Minutter', som også blev udtaget til Semaine de la Critique, Cannes. Hans tredie spillefilm 'Tie A Yellow Ribbon', skudt i New York med amerikansk hold, er blevet anerkendt for dens subtile håndholdte fotografering og naturlige lyssætning på festivaller verden over. I hans fjerde spillefilm 'Kærlighed og Andre Katastrofer' blev alle scener løst 'plan sèquence', i én lang håndholdt indstilling, som understreger hans fine fornemmelse for psykologien i skuespillet og manuskriptet.

Gennem Lars Bondes karriere har han samarbejdet med en række danske kunstnere, om at skabe både kunst fotografier og video kunst, til udstilling over hele verden. Blandt disse Tina Schertzberg og Lærke Lauta. I begyndelsen af 2000 formede han sammen med production designer Catia Hauberg Engel en kunstner duo, som skaber iscenesatte kunst fotografier med et stærkt visuelt output. Deres nyeste værk 'De Strandede' har netop været på udstilling i Venedig på festivallen It's Liquid.

Lars Bonde skudt flere episoder af den prisvindende og bredt anerkendte TV serie 'Historien Om Danmark' for Danmarks Radio DR1. Hans seneste arbejde 'Baseboys', som blev sendt vinteren 2018 på DR Ultra og som streaming, var en ungdomsserie på 22 afsnit, solgt til de fleste lande i norden.

Biography

 

After having graduated from The Danish National Film School in 2003 with award winning short film ’Nightfall’, cinematographer Lars Bonde has shot a long list of fictionfilms, Television Series, documentaries, and commercials. Including Danish Academy Award winner ’Little Lise’ and Close Up winner ’2 Minutes’ which was also nominated in Semaine de la Critique, Cannes. His third feature film ’Tie a Yellow Ribbon’, shot in and around New York City, has been acknowledged for its subtle handheld cinematography and use of natural lighting n festivals all over the world. His fourth feature film 'Love and Other Catastrophes', every scene was shot plan sequence, in one long handheld shot, emphasizing his subtle sense for the psychology in the story and between the actors. 

Throughout his career, Lars Bonde has worked with a handful of Danish artists, creating both video art and art photography, exhibiting all over the world. Amongst these Tina Scherzberg and Lærke Lauta. In the beginning of 2000, Lars Bonde and production designer Catia Hauberg Engel formed a duo, creating staged photographies, with a strong visual impact. Their last production 'The Stranded', reached acknowledgement at the Venice based art festival 'It's Liquid'.

Lars Bonde has shot several episodes of the award winning series for Danish National Broadcasting Corporation, 'The History of Denmark', which aired in 2017 with great success. His latest achievement 'Baseboys', just released, is a 22 episode youth series, so far, sold to most contries in Northern Europe.

 

 

Lars Bonde

Trudeslund 2

3460 Birkerød

mail@larsbonde.com

+4522127811

Cvr 32391052